Hosting


Šta je web hosting ? Internet je globalna računarska mreža koja povezuje računare i manje ili veće računarske mreže pomoću jedinstvenog protokola. Globalna mreža se sastoji od miliona korisnika (manjih mreža) koji međusobno razmenjuju podatke i usluge kao mail, prenos datoteka, world wide web itd. World Wide Web (skraćeno www) je sistem međusobno povezanih dokumenata i samo je jedan od servisa Interneta. Dokumenti mogu sadržavati tekst, grafiku ili drugi sadržaj. Informacije na webu se obično i prezentuju pomoću ovih dokumenata koji čine sadržaj određene web stranice. Kompjuteri koji pristupaju dokumentima na serverima zovu se web klijenti, a web stranice će vam prikazati web pretraživači. Neki od poznatijih su Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera. Web pretraživač šalje zahtev web serveru za nalaženje stranice pomoću web adrese, npr: www.skysign.rs. Kolekcija web stranica na određenoj lokaciji čini web sajt. Da bi korisnici mogli videti neku web stranicu ona mora biti objavljena, odnosno web stranice moraju biti smeštene na web server.

 


Starter

 • Prostor na disku: 3GB
 • Protok(mesečno):100 GB
 • Broj domena: 1
 • Broj poddomena: 20
 • Broj e-mail:10
 • Broj MySQL Baza: 2
 • FTP: 1
 • cPanel
 • Backup

RSD1760

*bez pdv-a

Advanced

 • Prostor na disku: 10 GB
 • Protok(mesečno): 300 GB
 • Broj Domena: 3
 • Broj Poddomena: 50
 • Broj e-mail naloga: 20
 • Broj MySQL baza: 10
 • FTP: 5
 • cPanel
 • Backup

RSD2799

*bez pdv-a

Professional

 • Prostor na disku: 20 GB
 • Protok(mesečno): 500 GB
 • Broj Domena: 4
 • Broj Poddomena: 100
 • Broj e-mail naloga: 40
 • Broj MySQL baza: 15
 • FTP: 10
 • cPanel
 • Backup

RSD4879

*bez pdv-a

Master

 • Prostor na disku: 50 GB
 • Protok(mesečno): 2000 GB
 • Broj Domena: 10
 • Broj Poddomena: 200
 • Broj e-mail naloga: 50
 • Broj MySQL baza: 15
 • FTP: 10
 • cPanel
 • Backup

RSD9153

*bez pdv-a

 


cPanel

cPanel, trenutno najmoćniji i najpopularniji kontrol panel na svetu za upravljanje web hosting uslugom. Uz cPanel više nećete morati da kontaktirate hosting provajdera za svaku izmenu na svom hosting nalogu. Nema više pisanja molbi za redirekciju mailova, kreiranje novog mail naloga, promenu šifre, kreiranje domena, pod-domena, konfigurisanje ili aktivaciju baze podataka itd…

Mail

Elektronska pošta je mrežni servis koji omogućava slanje I primanje poruka I datoteka, slanje poruka grupi ljudi I prosleđivanje primljenih poruka. Programi za rad sa elektronskom poštom se zasnivaju na uređivaču teksta, koji pripremu I čitanje poruka čini jednostavnim I udobnim. Kupovinom hostinga dobijate svoj lični mail nalog, npr. mail@imevašefirme ili vašeIme@imevašefirme.

MySQL

MySQL je jedan od popularnijih sistema otvorenog koda namenjen upravljanju bazama podataka koji je u vlasništvu kompanije Oracle. MySQL je objavljen pod GNU opštom javnom licencom i njegov razvoj počinje još 1995. MySQL je napisan u C i C++ programskim jezicima i funkcioniše na sledećim sistemima: Windows, Linux, Solaris, OS X, FreeBSD…

Poddomen

Internet adresa je www.skysign.rs i želite da na sajt dodate zanimljiv blog. Želite da blog stavite na adresu vezanu direktno za Vaš domen – na primer blog.skysign.rs. Opcija koju treba da izaberete je dodavanje poddomena. Ovo postižete klikom na Subdomains opciju u cPanelu (nalazi se pod Domains karticom). Proces dodavanja se vrši unošenjem željenog poddomena i imena foldera u kome želite da smestite njegove fajlove.

FTP

FTP je skraćenica od engleske reči File Transfer Protocol, i u prevodu znači protokol za prenos fajlova (datoteka). To je zapravo, naziv za protokol i vrstu usluge koji služe za razmenu fajlova između udaljenih kompjutera. FTP nam omogućava da se sa jednog kompjutera (Vašeg kompjutera) prenesu fajlovi na drugi kompjuter (Hosting SKYSIGN-a) i u obrnutom smeru.

Statistika posećenosti

Nаjbolji nаčin dа vidite kаko se Vаš posаo rаzvijа je preko prаćenjа posećenosti sаjtа. Između ostаlog možete svakodnevno videti koliko posetа ste imаli kojeg dаnа, koliko je putа kojа strаnа sаjtа otvаrаnа, vreme zаdržаvаnjа nа sаjtu i nа svаkoj strаni, kаko posetioci dolаze do sаjtа i ono što je verovаtno nаjvаžnije – dа li broj posetа Vаšeg sаjtа rаste ili opаdа Uz hosting paket dobijate i mogućnost pregleda statistike o posetiocima u svakom momentu. Možete izabrati Awstats ili Webalizer, Analog Stats…

phpMyAdmin

Kako bi administrator sajta mogao da pristupi bazi podataka koriste se alati koji omogućuju pristup bazama. phpMyAdmin je besplatan alat otvorenog koda napisan u PHP programskom jeziku koji služi za upravljanje bazama podataka putem WEB-a. phpMyadmin je nastao 1998. godine i objavljen je pod GNU opštom javnom licencom.

E-shop

Elektronska prodavnica predstavlja ponudu robe i usluga u zamenu za novac ili drugu vrstu robe putem Internet mreže. Elektronska prodavnica ili E-shop, Web Shop predstavlja internet sajt na kom posetioci mogu da pogledaju proizvode u ponudi i da ih kupe. Da bi prodavnica bila funkcionalna potrebno je implementirati sistem za elektronsko plaćanje čime se olakšava proces kupoprodaje. Prednosti elektronske prodavnice u odnosu na fizičku prodavnicu jesu u tome što su u elektronskoj prodavnici proizvodi dostupni 24 časa I omogucena je kupovina iz udobnosti svog doma.